Charakteristika MŠ

Mateřská škola, příspěvková organizace vznikla sloučením tří mateřských škol. Každá MŠ je zastoupena ve své části obce Mosty u Jablunkova - Střed, Šance, Dolní. Všechny mateřské školy jsou v blízkosti obecní silnice, u zastávky autobusu. Jsou dobře dostupné. Od 1.9.2019 se všechna odloučená pracoviště sloučila pod Základní školu a mateřskou školu Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace.


MŠ Střed
Sídlo příspěvkové organizace je umístěno v MŠ Střed 788, která se nachází téměř v centru obce. Ve velké budově (bývalá čtyřtřídní MŠ) je zde v pravé části dvoutřídní mateřská škola. Jednu třídu najdete v přízemí a druhou v 1.patře.
Součástí mateřské školy je školní jídelna, která se nachází v přízemí uprostřed této budovy. Paní kuchařky připravují obědy i pro děti polské mateřské školy a cizí strávníky.

Bývalou třetí třídu nyní užívá příspěvková organizace MŠ s polským jazykem vyučovacím a čtvrtá třída byla rekonstruována na lékárnu a ordinaci praktického a zubního lékaře.
Budova MŠ byla kvůli zatékání do objektu a k potřebě občanů rekonstruována na obecní byty, které vznikly nad kuchyní a kanceláří MŠ.

K budově patří velké hřiště, které při kanalizaci proběhlo rekonstrukcí - byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby kolem zahrady, dřevěné průlezky a skluzavky. Chodník děti využívají pro jízdu na koloběžkách.

Odloučené pracoviště MŠ Šance

Mateřská škola na Šancích se nachází v budově bývalé základní školy blízko slovenských hranic v chráněné krajinné oblasti Šance. Mateřská škola je jednotřídní, je umístěna v této budově v přízemí. Je vzdálená od sídla organizace 3 km.
Součástí této školy je školní jídelna, která se nachází v suterénu a vaří se zde obědy také pro cizí strávníky.
Prostory základní školy byly pro nedostatek žáků zrušeny a přestavěny na byty.

Před budovou MŠ je zahrada pro děti, která je vybavena dřevěnými průlezkami a skluzavkou. Vedle zahrady postavila Obec Mosty u Jablunkova nové multifunkční hřiště, které děti MŠ při pobytu venku využívají.Odloučené pracoviště MŠ Dolní
Mateřská škola v Dolních Mostech se nachází nejblíže městu Jablunkov,
od kmenové
MŠ Střed je vzdálena 2 km.
Menší jednopatrová budova byla dříve sloučená s polskou mateřskou školou, nyní
zde máme dvě třídy české mateřské školy.
Součástí školy je také školní jídelna. Kuchyň je v prostorech přízemí a jídelna pro děti v 1. patře. Vaříme zde také pro cizí strávníky.

Vedle školy je oplocená zahrada, kde děti využívají dětský kolotoč, houpačky a dřevěné průlezky.2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887