Organizace Mš

1. Provoz v MŠ Střed, MŠ Šance a MŠ Dolní 6,30 – 15,30 hod. Děti se přijímají do MŠ od 6,30 do 8,00 h., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě s paní učitelkou lze přivést dítě do MŠ později. Při příchodu do MŠ po 8.hodině zvoňte.

2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu. Polodenní děti se rozcházejí od 11,40 do 12,10 hodin, odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin.

3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvednutí dítěte pověřit jinou osobu (formuláře jsou u třídních učitelek). Bez písemného pověření nevydá učitelka dítě nikomu jinému, než rodičům.

4. Do mateřské školy patří pouze děti zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.

5. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změn telefonního spojení na rodiče, trvalého bydliště, změnu zdravotní pojišťovny.

6. Rodiče oznámí předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ, pokud takto neučiní do 8.00 hodin, je dítě ze stravování odhlášeno.

7. Informace ohledně stravování projednávají rodiče s vedoucí školní jídelny, stravné platí včas ve stanoveném termínu.

8. Mateřská škola má 4 třídy se smíšeným věkovým rozdílem, zpravidla děti od 3 do 6 let. Dvě třídy se nacházejí v MŠ Střed, 3. třída v MŠ Šance a 4. třída v MŠ Dolní.

9. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu se zaměřením na ekologii s názvem „Zvířátka objevují svět“, každá třída má svůj organizační řád (uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny, individuální potřeby a zájmy dětí.

10.Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se programů dětí, výletů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně informováni o všem, co se děje v mateřské škole.

11.Rodiče označí dětem oblečení , děti oblékají tak, aby se mohly snadno svléknout a obléknout, děti mají denně čistý kapesník, co 14 dní čisté pyžamo, náhradní oblečení na zahradu, náhradní obuv, v létě kšiltovku.

12.V MŠ respektujeme „Úmluvu o právech dítěte”. Sledujte informační nástěnky, udržujte čistotu v budově.2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887