Sázíme semínka s knihovnicí
Máme karneval
Učíme se plavat
Dej si na každou nožku jinou ponožku
Světový den Downova syndromu
Tančíme a cvičíme v maskách
S kamarády pod jednou střechou
Malujeme vajíčka

Vážení rodiče! V souvislosti se šířením koronaviru, na základě doporučení Ministerstva školství a tělovýchovy a usnesení Rady obce Mosty u Jablunkova bude s platností od 16.03.2020 uzavřeny Mateřské školy Šance 484, Střed 788, Dolní Mosty 388, Hrčava 85, jejich ...

Vážení návštěvníci webových stránek školy. Po pečlivé přípravě a delší době  době  jsme vytvořili novou strukturu a moderní vzhled webových stránek školy a to zejména s ohledem na připojení mateřských školek v Mostech u Jablunkova. Věříme, že nová struk ...


Kalendář akcí
Jídelníček
Informace pro rodiče
Projekt Evropské unie

Název: Beskydy pod lupou

Program: Beskydy pod lupou

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251

Anotace projektu:

Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programu pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.


2014 © MŠ Mosty u Jablunkova , Všechna práva vyhrazena,
Tel: +420 553 034 887